Home

Church of Ireland Home

Press Releases

Seirbhísí / Services

Seirbhísí / Services

Seirbhísí: Samhain – Nollaig / Services: November December 2017

 

Ardeaglais Naomh Fionnbarra, Corcaigh
An Eocairist
4 Samhain ag 12.00am
2 Nollaig ag 12.00am
(An chéad Satharn de gach mí)

St Fin Barre’s Cathedral, Cork
Holy Communion in Irish
4 November at 12.00am
2 December at 12.00am
(First Saturday of every month)

 

Ardteampall Chríost, BÁC
An Eocairist
1 Samhain ag 12.45pm
6 Nollaig ag 12.45pm
(An chead Chéadaoin de gach mí)

Christ Church Cathedral, Dublin
Holy Communion (the Lady Chapel)
1 November, at 12.45pm
6 December at 12.45pm
(the First Wednesday of each month)

 

Ardteampall Phádraig, BÁC
Urnaí na Nóna
19 Samhain ag 4.30pm
NÓTA: (An tríú Domhnach)
(Ní bheidh seirbhís ann i mí na Nollag)

St Patrick’s Cathedral, Dublin
Evening Prayer in Irish
19 November at 4.30pm.
NOTE CHANGE: 3rd Sunday
(no service in December)

 

CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE / The Irish Guild of the Church

Cúlra

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Background Information 

Cumann Gaelach na hEaglaise: The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.

Caroline Nolan

Oifigeach Forbartha Gaeilge
+353 (0)85 1632772

+353 (0)26 45741

www.gaeleaglais.ie

Aonghus Dwane

Rúnaí Oinigh
+353 (0)87 6232841

dwane.aonghus@gmail.com

www.gaeleaglais.ie